Pri príležitosti Medzinárodnej noci netopierov sme v spolupráci s OZ Nová Burda a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) uplynulý víkend 17. augusta 2019 pripravili pre verejnosť Noc s netopiermi na Burde. Význam takýchto podujatí je veľmi veľký, pretože umožňuje širokej verejnosti získať veľa zaujímavých informácií o netopieroch a ich živote, priblížiť ich význam a pomáha rúcať mýty, ktoré našich jediných lietajúcich cicavcov sprevádzajú už od stredoveku. Podobné podujatia sa konajú koncom augusta vo viac ako 30 krajinách sveta.

Podujatím prítomných sprevádzali Mgr. Denisa Löbbová, Ing. Ervín Hapl a Andrej Boroš zo SON, ktorí pre účastníkov pripravili zaujímavú prednášku, ukážku inštalácie nárazových sietí a predovšetkým veľmi atraktívne predstavenie jednotlivých odchytených druhov. Nie každý má možnosť vidieť netopiere takto zblízka a môcť sa ich dotknúť. Denisa nám vysvetlila, ako rozoznáva samčeka od samičky, ako pozná, či samička mala v tomto roku mláďa alebo nie, či je odchytený jedinec ešte mláďaťom alebo ide už o staršieho jedinca, kde jednotlivé druhy žijú, ako lovia, kde nachádzajú úkryty.

Podarilo sa nám odchytiť napr. netopiera obyčajného, druh, ktorý s obľubou loví bystrušky a iné druhy chrobákov priamo na zemi. Keď svojím „sonarom“ zachytí, že na zemi lezie chrobák, dosadne na zem, chrobáka chytí a skonzumuje ešte na zemi. To, čo netopierovi nechutí – hlava, krovky a nohy, vypľuje. Tento druh neosídľuje búdky, úkryty nachádza takmer výlučne v podzemí (jaskyne, bane) alebo v podkroví veľkých budov, ako sú napr. kostoly. Opakom je netopier fúzatý, ktorý s obľubou osídli ponúkané búdky. Preto sme sa aj pokúsili dva odchytené jedince pre túto noc ubytovať v búdke inštalovanej na stene Terénneho informačného strediska Burda. Veľkým šťastím bolo odchytenie netopiera veľkouchého. Tento druh sa veľmi ťažko chytá do sietí, pretože je oveľa vnímavejší na nastražené siete, ako ostatné druhy. Loví v korunách stromov a krov a osídľuje stromové dutiny. Ako uviedla Denisa Löbbová, zatiaľ najväčšia kolónia na Slovensku v počte 40 jedincov bola objavená v dutine osiky priamo na Muránskej planine.

Muránska planina je z hľadiska výskytu netopierov bezpochyby jedným z najvýznamnejších území Slovenska. Zo všetkých území je tu najvyššia diverzita druhov – z celkového počtu 28 druhov netopierov Slovenska sa na Muránskej planine vyskytuje až 26 druhov.

Takéto podujatie je zaujímavé pre dospelých a aj pre deti. Obsedieť na prednáške je pre ne ťažšie, preto sme si pre ne pripravili samostatný program – spolu sme vypĺňali pracovné listy a vyrábali papierové netopiere. Tvorivosť detí je úžasná, pretože ani jeden netopier nebol rovnaký. Na pripravených informačných paneloch si všimli, že niektoré netopiere majú bruško hnedé, iné sú tmavé, niektoré sivé. Popri práci kládli naozaj veľa zvedavých otázok, čo dokazovalo ich skutočný záujem o tieto fascinujúce malé nočné tvory.

Ďakujeme členom SON – Denise Löbbová, Ervínovi Haplovi a Andrejovi Borošovi za odborné zastrešenie podujatia, OZ Zbojská za finančnú podporu podujatia, OZ Nová Burda – nášmu chatárovi Zdenovi Pochopovi a Erike Denešovej za prípravu skvelého občerstvenia a Petrovi Trančíkovi za fotodokumentovanie podujatia.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Peter Trančík, Jana Šmídtová, Ervín Hapl

 

Ak Vás naše podujatie zaujalo, pozrite si videá z odchytu netopierov, ktoré natočil Peter Trančík:

https://www.facebook.com/peter.trancik.9/videos/pcb.10216571438132052/10216570642232155/?type=3&theater

https://www.facebook.com/peter.trancik.9/videos/pcb.10216571438132052/10216571128804319/?type=3&theater

https://www.facebook.com/peter.trancik.9/videos/pcb.10216568445697243/10216566720534115/?type=3&theater

https://www.facebook.com/peter.trancik.9/videos/pcb.10216568445697243/10216568305813746/?type=3&theater